TVMULTIPEGAZ

 Fundacja „Podniebny Pegaz” realizuje projektu pn. „MultiPEGAZ – jesteśmy!”. Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalne działalności fundacji oraz zwiększenie jej zasięgu oddziaływania. W ramach projektu powstanie telewizja internetowa, której misją będzie przede wszystkim promowanie postaw związanych z odpowiedzialnością społeczną, obywatelską i współdziałaniem na rzecz dobra społeczności lokalnych. Projekt pn. „MultiPEGAZ – jestesmy!” realizowany przez Fundację „Podniebny Pegaz” w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu PROO 2022, Priorytet 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

W ramach naszego projektu zaplanowaliśmy m.in. kampanię promująca inicjatywy oddolne związane z włączeniem lokalnych formalnych i nie formalnych grup obywatelskich w zakresie wspierania rozwoju odpowiedzialnego, sprawnego, społeczeństwa obywatelskiego, budowania partnerstw, integracji wspólnot lokalnych, rozwoju edukacji i przedsiębiorczości, promocji miejsc i regionu, kreowania społecznych inicjatyw mających wpływ na społeczności, aktywizacji rozwoju regionów peryferyjnych.
 
W ramach kampanii promowane będą oddolne inicjatywy formalnych i nieformalnych grup społecznych w tym szkolnych.
W ramach projektu zostaną ogłoszone konkursy na najciekawsze inicjatywy społeczne integrujące lokalne społeczności wokół takich tematów jak:
  • edukacja ekologiczna,
  • sport i rekreacja,
  • bezpieczeństwo osobiste i publiczne,
  • kultura i sztuka, 
  • edukacja w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych.

Konkursy będą skierowane do społeczności lokalnych (formalnych i nieformalnych grup (minimum 3 osoby) w terenu subregionu wałbrzyskiego z naciskiem na teren powiatu wałbrzyskiego, m. Wałbrzych oraz powiatu świdnickiego.
Celem konkursu będzie wyłonienie najciekawszej inicjatywy społecznej o charakterze integrującym lokalne społeczności we wskazanych wyżej zakresach.
Najciekawsza inicjatywa zostanie wyłoniona w głosowaniu, które odbędzie poprzez media społecznościowe i w TV MultiPEGAZ. Każda grupa będzie miała za zadanie opowiedzieć o swoim wydarzeniu, inicjatywie i pokazać je w krótkich maksymalnie 2 minutowych filmach, które będzie można obejrzeć na stronie FPP i profilach społecznościowych i zagłosować na nie.
Przewidujemy dwie grupy odbiorców konkursu:
1. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 roku życia – przewidziane są trzy nagrody: 1 Voucher w biurze turystycznym na kwotę 10000; 2. voucher w biurze turystycznym na kwotę 7000 zł,
voucher na sprzęt multimedialny lub sportowy o wartości 4000 zł
2. młodzież i dorośli od 15 roku życia – przewidziane są trzy nagrody: 1 Voucher w biurze turystycznym na kwotę 10000; 2. voucher w biurze turystycznym na kwotę 7000 zł, voucher na
sprzęt multimedialny lub sportowy o wartości 4000 zł.
Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział tylko za zgodną opiekunów/rodziców i pod ich ich opieką i kontrolą..
Planujemy dwie edycje konkursu zbieżnego czasowo z rokiem szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wysłać zgłoszenie, zgodnie z opisem w Regulaminie.